Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Τερματισμός λειτουργίας (Τερματισμός) Κλείδωμα
Αποσύνδεση Επανεκκίνηση
Κωδικός ερώτησης: 12879 13/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια εντολή πρέπει να επιλέξουμε για να τερματίσουμε σωστά την λειτουργία του υπολογιστή

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10