Κωδικός ερώτησης: 1288 25/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren Sie den Zellbereich C22:J22, so dass die Zahlen mit 1000er-Trennzeichen ohne Dezimalstellen angezeigt werden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016