Κωδικός ερώτησης: 1288 25/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C22:J22 ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων και χωρίς δεκαδικά ψηφία.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google