Κωδικός ερώτησης: 1289 26/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C20:J21 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε δεξιά των αριθμών να εμφανίζεται η νομισματική μονάδα .

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C20:J21 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε δεξιά των αριθμών να εμφανίζεται η νομισματική μονάδα €.