Κωδικός ερώτησης: 1292 27/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον φύλλο εργασίας στοιχίστε τα περιεχόμενα του κελιού Α1, στο κέντρο (οριζοντίως και καθέτως) του κελιού.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Στο τρέχον φύλλο εργασίας στοιχίστε τα περιεχόμενα του κελιού Α1, στο κέντρο (οριζοντίως και καθέτως) του κελιού.