Κωδικός ερώτησης: 1293 28/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Περιστρέψτε τα περιεχόμενα του κελιού Α1 κατά 45 μοίρες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Περιστρέψτε τα περιεχόμενα του κελιού Α1 κατά 45 μοίρες.