Κωδικός ερώτησης: 1300 17/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Richten Sie den Text COMPUTERVERKÄUFE, der sich in der Zelle B1 befindet, in den Zellbereich B1:J1 horizontal und zentriert aus, ohne die Zellen zu verbinden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016