Κωδικός ερώτησης: 1304 29/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μορφοποιήστε με απλή συνεχόμενη γραμμή αυτόματου χρώματος όλα τα περιγράμματα της περιοχής κελιών Β5:J9.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Μορφοποιήστε με απλή συνεχόμενη γραμμή αυτόματου χρώματος όλα τα περιγράμματα της περιοχής κελιών Β5:J9.