Κωδικός ερώτησης: 1310 9/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie eine Funktion in die Zelle C116 ein, die die Anzahl der Zellen mit numerischen Werten für den Zellbereich C3:C110 zurückgibt.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Fügen Sie eine Funktion in die Zelle C116 ein, die die Anzahl der Zellen mit numerischen Werten für den Zellbereich C3:C110 zurückgibt.