Κωδικός ερώτησης: 1311 10/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie eine Funktion in die Zelle A1 ein, die die nicht leeren Zellen für den Zellbereich A3:A15000 zurückgibt.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Fügen Sie eine Funktion in die Zelle A1 ein, die die nicht leeren Zellen für den Zellbereich A3:A15000 zurückgibt.