Κωδικός ερώτησης: 132 6/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ersetzen Sie im gesamten Dokument, in einem Arbeitsschritt alle doppelten Leerzeichen zwischen den Wörtern durch einzelne Leerzeichen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016