Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Der Benutzer kann Zugriff auf seine/ihre Dateien von jedem Ort mit einem Internetzugang haben. Der Benutzer kann seine/ihre Dateien mit anderen Benutzern teilen.
Diese Art von Service wird immer kostenfrei angeboten.
Κωδικός ερώτησης: 13507 37/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Möglichkeiten ist kein Vorteil einer Online-Dateienspeicherung?

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11