Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Ο χρήστης μπορεί να έχει προσβαση στα αρχεία του από οποιοδήποτε σημείο έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο χρήστης μπορεί να κάνει κοινή χρήση των αρχείων του με άλλους χρήστες.
Είναι μια υπηρεσία που παρέχεται πάντα δωρεάν.
Κωδικός ερώτησης: 13507 38/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι από τα παραπάνω δεν είναι πλεονέκτημα της on-line αποθήκευσης αρχείων (on-line file storage);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11