Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Auf jede Art von Software, deren Ziel es ist, einen Computer und seine Daten zu schaden. Auf Viren und Torrents.
Nur auf Viren.
Κωδικός ερώτησης: 13514 18/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Worauf bezieht sich der Begriff Malware?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11