Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Να τους απαγορεύσουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Να επιβλέπουν την δραστηριότητά τους στο Διαδίκτυο και να τα ενημερώσουν για τις διάφορες απειλές.
Κωδικός ερώτησης: 13520 12/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι από τα παραπάνω πρέπει να κάνουν οι γονείς για να προστατευσουν τα παιδιά τους από τις απειλές του Διαδικτύου;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11