Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Να καθορίζουν χρονικά όρια χρήσης του υπολογιστή. Να μην τους επιτρέπουν να παίζουν παιχνίδια στον υπολογιστή.
Κωδικός ερώτησης: 13521 13/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι είναι σωστό να κάνουν οι γονείς ώστε τα παιδιά τους να κάνουν σωστή χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11