Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

das Absenden von Kurznachrichten zwischen Mobiltelefonen, wie auch vom Computer an ein Mobiltelefon. das Absenden von E-Mails.
Κωδικός ερώτησης: 13523 22/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Der SMS-Dienst ermöglicht ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11