Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Voice Over Internet Protocol Voice On Internet Prorocol
Voice on International Protocol Voice Over Internetional Protocol
Κωδικός ερώτησης: 13524 16/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το ακρώνυμο VoIP προέρχεται από τις λέξεις...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11