Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

Μια ομάδα δημόσιας συζήτησης (Internet Forum) Μια τοποθεσία κοινωνικής δικτύωσης (social networking website)
Ένα διαδικτυακό παιχνίδι (on-line computer game) Ένα δωμάτιο συνομιλιών (chat room)
Όλα τα υπόλοιπα
Κωδικός ερώτησης: 13528 27/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι από τα παραπάνω αποτελεί Διαδικτυακή κοινότητα;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11