Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Richtig Falsch
Κωδικός ερώτησης: 13531 28/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Unter dem Begriff Spam wird das massenhafte Absenden von E-Mails, meistens zu Werbezwecken, gemeint.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11