Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Daran, dass der Computer sich sehr oft aufhängt. Daran, dass der Computer plötzlich ausgeschaltet wird.
Daran, dass einige Dateien vom Computer gelöscht worden sind. An allen vorigen Antworten.
Κωδικός ερώτησης: 13535 30/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Woran kann ein Computervirus schuldig sein?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11