Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

BitTorrent FTP
Torrent μTorrent
Κωδικός ερώτησης: 13547 39/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Das Protokoll, dass die gleichzeitige Übertragung großer Dateien vieler Internetbenutzer ermöglicht, heißt:

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11