Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

BitTorrent FTP
Torrent μTorrent
Κωδικός ερώτησης: 13547 39/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το πρωτόκολλο που δίνει την δυνατότητα λήψης μεγάλων αρχείων, από τους υπολογιστές πολλών χρηστών του διαδικτύου ταυτόχρονα, ονομάζεται...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11