Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Eine über das BitTorrent-Protokoll erhaltene Datei enthält eine Art von Virus Jede über das BitTorrent-Protokoll erhaltene Datei
Eine Datei von kleiner Größe, auf die wir zugreifen müssen, um die Übertragung von einer Datei/von Dateien über das BitTorrent-Protokoll zu beginnen
Κωδικός ερώτησης: 13548 33/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was ist eine Datei mit einer Torrent-Erweiterung?

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11