Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Να είστε επιφυλακτικοί με τους αγνώστους και να μην αποκαλύπτετε πολλές πληροφορίες στο προφίλ σας. Να δημοσιεύετε πληροφορίες σχετικά με το καθημερινό σας πρόγραμμα ή ενεδεχόμενα διαστήματα απουσίας από το σπίτι.
Να περιορίζετε την πρόσβαση στο υλικό σας σε άτομα τα οποία δεν γνωρίζετε καλά ή δεν εμπιστεύεστε.
Κωδικός ερώτησης: 13550 26/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι από τα παραπάνω δεν είναι σωστό να κάνετε όταν είστε μέλος σε κάποια Διαδικτυακή κοινότητα;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11