Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Vorsichtig mit unbekannten Personen vorgehen und nicht viele Informationen im eigenen Profil bekannt geben. Information über den eigenen Alltag oder eventuelle Abwesenheitszeiträume vom Haus veröffentlichen.
Personen, die man nicht so gut kennen oder den man gar nicht vertraut, den Zugriff auf die eigenen Daten verbieten.
Κωδικός ερώτησης: 13550 34/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was sollte man überhaupt nicht machen, wenn man ein Mitglied an einer Internetgemeinschaft ist?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11