Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Richtig Falsch
Κωδικός ερώτησης: 13555 38/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Die Website Wiktionary.org ist ein Internetwörterbuch, wo nur Fachwissenschaftler beitragen dürfen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11