Κωδικός ερώτησης: 153 8/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie den rechten Einzug vom Absatz, der mit dem Text Nun diesmal, Freunde... beginnt, auf 1,8 cm.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016