Κωδικός ερώτησης: 1539 9/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie in die Zelle A1 Ihr Geburtsdatum ein. Fügen Sie in die Zelle A2 die entsprechende Funktion ein, die immer das aktuelle Datum anzeigen soll. Fügen Sie in die Zelle A3 die entsprechende Formel oder Funktion ein, die die Anzahl der Tagen, die Sie bis jetzt gelebt haben, berechnen soll. Die Zelle A3 soll als eine Zahl ohne Dezimalstellen aber mit 1000er-Trennzeichen angezeigt werden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016