Κωδικός ερώτησης: 154 9/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Formatieren Sie den Absatz, der mit dem Text Nun diesmal, Freunde... beginnt, mit einem linken Einzug von 1,2 cm und einem rechten Einzug von 1,6 cm.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016