Κωδικός ερώτησης: 155 10/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie den Einzug der ersten Zeile vom Absatz, der mit dem Text Nun diesmal, Freunde... beginnt, auf 1,5 cm.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016