Κωδικός ερώτησης: 1679 13/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie eine Funktion in die Zelle J4 ein, um den Durchschnitt der verkauften Produkte für den Monat April zu berechnen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Fügen Sie eine Funktion in die Zelle J4 ein, um den Durchschnitt der verkauften Produkte für den Monat April zu berechnen.