Κωδικός ερώτησης: 1692 10/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle A8 ein, die das Wort Verlust zurückgeben soll, wenn die Einnahmen weniger als die Ausgaben sind. Andernfalls soll die Differenz zwischen den Ausgaben und den Einnahmen zurückgegeben werden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016