Κωδικός ερώτησης: 1692 1/20
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κελί A8 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα εμφανίζει τη λέξη ζημία αν τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα. Για κάθε άλλη περίπτωση θα εμφανίζει τη διαφορά των εξόδων ΑΠΟ τα έσοδα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016