Κωδικός ερώτησης: 174 1/17
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε δίστηλη διάταξη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016