Κωδικός ερώτησης: 1742 13/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle B10 ein, so dass der Text Ja zurückgegeben wird, wenn der Preis für das Produkt Bluray niedriger als 115 Euro ist. Andernfalls soll der Text Nein zurückgegeben werden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016