Κωδικός ερώτησης: 1768 22/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie eine Funktion in die Zelle C14 des aktiven Arbeitsblattes ein, um den Durchschnitt vom Zellbereich D6:D9 zu berechnen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Fügen Sie eine Funktion in die Zelle C14 des aktiven Arbeitsblattes ein, um den Durchschnitt vom Zellbereich D6:D9 zu berechnen.