Κωδικός ερώτησης: 1806 14/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle E11 ein, um die Anzahl der numerischen Daten vom Zellbereich E6:E9 anzuzeigen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016