Κωδικός ερώτησης: 1806 3/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κελί E11 εμφανίστε το πλήθος των αριθμών της περιοχής κελιών E6:E9 χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016