Κωδικός ερώτησης: 182 17/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Suchen Sie im ersten Absatz nach dem Text Und damit ihr seht... und erstellen Sie einen neuen Absatz, der mit diesem Text beginnen soll.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016