Κωδικός ερώτησης: 1850 4/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο φύλλο εργασίας Πωλήσεις, εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί Ε9 η οποία θα υπολογίζει το άθροισμα των πωλήσεων του πωλητή με όνομα Λαμπροπούλου για την περιοχή κελιών C5:C24

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016