Κωδικός ερώτησης: 1858 6/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στο κελί G6 κατάλληλη συνάρτηση η οποία να υπολογίζει το άθροισμα της ποσότητας για παραγγελίες πριν από τις 2/7/2004 και για τα προϊόντα τα οποία περιέχουν στην περιγραφή τους την λέξη VIPER

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016