Κωδικός ερώτησης: 1866 8/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κελί Η3 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση που να υπολογίζει την μέγιστη ποσότητα του είδους set1 για τον πελάτη Λαμπρόπουλο Στέλιο. Εισάγετε στο κελί Η4 την αντίστοιχη συνάρτηση που να υπολογίζει όμως την ελάχιστη ποσότητα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016