Κωδικός ερώτησης: 1876 9/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στο κελί A1 του φύλλου εργασίας Total έναν τύπο, έτσι ώστε να υπολογίζει το άθροισμα των κελιών A1 για τα φύλλα εργασίας a1 έως a8

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016