Κωδικός ερώτησης: 1891 12/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην περιοχή κελιών B1:B20 εμφανίστε τις τιμές των κελιών A1:A20 στρογγυλοποιημένες προς τα πάνω με δύο δεκαδικά ψηφία.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016