Κωδικός ερώτησης: 1895 16/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην περιοχή κελιών B1:B20 εμφανίστε το δεύτερο έως το πέμπτο γράμμα των κελιών A1:A20 αντίστοιχα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016