Κωδικός ερώτησης: 1896 17/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εμφανίστε στο κελί G1 το πλήθος των ανθρώπων που εξετάστηκαν στο Word της περιοχής κελιών A5:E28 και πέτυχαν βαθμολογία μεγαλύτερη του 90.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016