Κωδικός ερώτησης: 1916 20/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση, εμφανίστε στο κελί G1 τον μέσο όρο των πωλήσεων σε EURO του πωλητή Γουτούδη, σε πωλήσεις άνω των 100 €

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση, εμφανίστε στο κελί G1 τον μέσο όρο των πωλήσεων σε EURO του πωλητή Γουτούδη, σε πωλήσεις άνω των 100 €