Κωδικός ερώτησης: 19385 2/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο (acadiso.dwt), ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή την άποψη του σχεδίου σας, ορίζοντας την ευθεία παρατήρησης στο Παγκόσμιο Σύστημα Συντεταγμένων (UCS), 45° στον άξονα Χ και 30° στο επίπεδο XY.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011