Κωδικός ερώτησης: 19387 4/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο (acadiso.dwt), ρυθμίστε με την κατάλληλη εντολή την οθόνη σας, σε τέσσερα ίσα τμήματα και ρυθμίστε την άποψη του σχεδίου σας σε κάθε ένα τμήμα της οθόνης, στις προκαθορισμένες θέσεις παρατήρησης SWIsometric, SEIsometric, NEIsometric και ΝWIsometric αντίστοιχα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011